Beretta

Beretta jest częścią Riello Group. Firma powstała w 1922 roku jako zakład rzemieślniczy produkujący i sprzedający na włoskim rynku palniki olejowe. Stały wzrost pozycji na rynku Riello osiągało dzięki rozwojowi technologii i stworzeniu we Włoszech wyjątkowej sieci usług. W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku firma zaistniała na rynkach światowych jako ekspert w dziedzinie palników. W wyniku rozwoju sieci gazowej we Włoszech w latach osiemdziesiątych, Riello wkroczyło na rynek kotłów wiszących, rozwijając katalog produktów przeznaczonych dla sektora mieszkaniowego.

Pompy ciepła

Kotły gazowe