Sopro

Sopro w unikalny sposób łączy historycznie rosnący potencjał doświadczenia z ukierunkowaną na przyszłość strategią produktu i marki. Dzięki temu stało się wiodącym dostawcą chemii budowlanej – nie tylko w Niemczech, ale także w całej Europie. Rozbudowana sieć produkcyjna pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb w kontekście całej oferty produktowej – od chemii budowlanej dedykowanej układaniu i spoinowaniu okładzin, preparatów przeznaczonych do uszczelniania i przygotowania podłoża, aż po szeroki wachlarz specjalistycznych rozwiązań do innych zastosowań.